Γενικές πληροφορίες

  • Έναρξη εργασιών: 1η Νοεμβρίου
  • Λήξη εργασιών: 3 Νοεμβρίου
  • Τόπος διεξαγωγής: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης │ Αίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ»
  • Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Κλινικού Φροντιστηρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στον συνεδριακό όσο και στον εκθεσιακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Κλινικού Φροντιστηρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από την συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Κλινικού Φροντιστηρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

  • Μοριοδότηση

Χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  • Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε σύνεδρος ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων.

Οργάνωση │ Γραμματεία


TheMASTERMINDGroup
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1 |Fax: +30 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr