Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

1 – 3 Νοεμβρίου 2018
Πνευμονική Υπέρταση & Θρόμβωση